Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 2 - lucht

Milieutoezichthouder - certificaat 2 - lucht

Doelstelling

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van lucht. Je begrijpt de regelgeving en vergunningen en je kunt ze interpreteren. Je kunt meetresultaten correct interpreteren en aftoetsen aan de juiste normen.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek.

Inhoud

 • Situering en wetgevend kader:
  • Situering van het thema lucht.
  • Wetgevend kader met focus op de bevoegdheden van lokaal toezichthouder.
 • Toepassingen:
  • Het bestuderen van vergunningen en nagaan welke verplichtingen er zijn voor specifieke inrichtingen.
  • Monsternemingen: wat doe je zelf en wat geef je aan wie door.
  • Bestuderen van meetverslagen.
  • Handhavingsinstrumenten.
 • Klachtenbehandeling:
  • Praktische aanpak van hinderklachten.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

nog te bepalen
najaar 2020

Duur

12 uur

Prijs

200 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be