Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 2 - geluid

Milieutoezichthouder - certificaat 2 - geluid

Doelstelling

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van geluid. Je begrijpt de regelgeving en vergunningen en je kunt ze interpreteren. Je kunt metingen uitvoeren en de meetresultaten correct interpreteren.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek.

Inhoud

 • Theorie, akoestiek met toepassing:
  • Basisbegrippen akoestiek.
  • Meetstrategie en –technieken.
 • Wetgevend kader:
  • Wet geluidshinder.
  • Milieuvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten.
 • Cases:
  • Gebruik van de geluidsmeter: hanteren, correct instellen, ijken en correct aflezen.
  • Praktische cases oplossen in groepsverband.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
les op 20 april 2020

Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
les op 27 april, 4 en 11 mei 2020
examen op 9 juni 2020

Duur

22 uur

Prijs

350 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be