Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 2 - bodem

Milieutoezichthouder - certificaat 2 - bodem

Doelstelling

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van bodem. Je begrijpt de regelgeving en je kunt ze interpreteren. Je weet hoe een staalname gebeurt en je kunt meetresultaten correct interpreteren en aftoetsen aan de juiste normen.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek.

Inhoud

 • Situering en wetgevend kader:
  • Inleidende begrippen bodemkunde.
  • Wetgeving.
  • Regelgeving en verplichtingen bij bodemonderzoeken: hoofdlijnen.
  • Bevoegdheden van de lokaal toezichthouder.
 • Praktijk:
  • Demo van staalnamemateriaal bodem- en waterbodemonderzoek.
  • Oefening met kaartmateriaal en verschillende webtoepassingen.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
les op 18 en 25 mei 2020
examen op 25 mei 2020

Duur

9 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be