Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Milieutoezichthouder - certificaat 2 - afval en materialendecreet

Milieutoezichthouder - certificaat 2 - afval en materialendecreet

Doelstelling

In overeenstemming met artikel 13§3 2° van het nieuwe milieuhandhavingsbesluit heb je op het einde van deze module een goede kennis van de regelgeving waarvoor je als toezichthouder bevoegd bent op vlak van afval. Je begrijpt de regelgeving en vergunningen en je kan ze interpreteren. Je kan monsternemingen en verzegelingen uitvoeren en de analyseresultaten correct interpreteren.
Deze opleiding is een samenwerking tussen het PIVO en het PLOT.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones die het bekwaamheidsbewijs lokaal toezichthouder milieuhandhaving willen behalen en certificaat 1 en de module milieuhandhaving van certificaat 2 met succes hebben afgerond.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege aangevuld met concrete voorbeelden, toepassingen en leergesprek en praktijk waarbij de cursisten zelf aan de slag gaan.
Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

Inhoud

 • Situering en wetgevend kader:
  • Basisbegrippen.
  • De rol van de lokaal toezichthouder en de taken van andere instanties.
 • Toepassingen:
  • Vergunningen en administratieve documenten.
  • Zin van staalname.
  • Het inzetten van handhavingsacties.
 • Praktijk:
  • Beschrijven van een situatie.
  • Monsterneming en verzegelen.
  • Interpreteren van analyseresultaten en toetsen aan normen.
  • Correct en volledig opstellen van handhavingsdocumenten.

Beoordelingswijze

Wie de module volgt en slaagt voor het examen ontvangt een deelattest van het getuigschrift.

Plaats en data

online opleiding
23 februari en 2 maart 2021
van 8.30 tot 16.30 uur

Duur

12 uur

Prijs

200 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be