Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Handhaving ruimtelijke ordening - module 3: herstel vorderen als stedenbouwkundig inspecteur

Handhaving ruimtelijke ordening - module 3: herstel vorderen als stedenbouwkundig inspecteur

Doelstelling

Op 1 maart 2018 trad het handhavingsdecreet omgeving in werking, waardoor de manier van handhaven binnen de regelgeving stedenbouw drastisch is veranderd. Tijdens drie modules kom je onder meer te weten wat precies je bevoegdheden zijn, hoe en wanneer je nieuwe instrumenten inzet, hoe je correcte documenten opmaakt en welke procedures een dossier doorloopt.
In module 3 leer je als stedenbouwkundig inspecteur handhavingsdocumenten correct en volledig opstellen voor het bekomen van herstel.
Deze opleiding is modulair opgebouwd. Module 1 wordt door iedereen gevolgd. Daarna kan je kiezen om module 2 en/of module 3 te volgen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle personen die handhavingsbevoegdheden hebben gekregen in de VCRO: (aspirant) gemeentelijk stedenbouwkundige verbalisanten, (aspirant) gemeentelijk stedenbouwkundige inspecteurs, politie en burgemeesters.
Deze module kan je enkel volgen als je ook module 1 volgt.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege en praktische oefeningen tijdens praktijknamiddag.

Inhoud

  • Aanstelling en bevoegdheden inspecteur.
  • Herstelvordering opstellen en inleiden.
  • Verjaring herstelvordering.
  • Uitvoering rechterlijke uitspraak en bestuurlijke herstelmaatregel.
  • Bevoegdheid rond vermindering of kwijtschelding van dwangsommen.
  • Handhavingsprotocols gemeente en gewest.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
voorjaar 2021

Duur

6 uur

Prijs

100 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be