Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Handhaving ruimtelijke ordening - module 2: vaststellen van overtredingen RO als verbalisant

Handhaving ruimtelijke ordening - module 2: vaststellen van overtredingen RO als verbalisant

Doelstelling

Op 1 maart 2018 trad het handhavingsdecreet omgeving in werking, waardoor de manier van handhaven binnen de regelgeving stedenbouw drastisch is veranderd. Tijdens drie modules kom je onder meer te weten wat precies je bevoegdheden zijn, hoe en wanneer je nieuwe instrumenten inzet, hoe je correcte documenten opmaakt en welke procedures een dossier doorloopt.
In module 2 leer je als verbalisant handhavingsdocumenten voor het vaststellen van overtredingen correct en volledig opstellen.
Deze opleiding is modulair opgebouwd. Module 1 wordt door iedereen gevolgd. Daarna kan je kiezen om module 2 en/of module 3 te volgen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle personen die handhavingsbevoegdheden hebben gekregen in de VCRO: (aspirant) gemeentelijk stedenbouwkundige verbalisanten, (aspirant) gemeentelijk stedenbouwkundige inspecteurs, politie en burgemeesters.
Deze module kan je enkel volgen als je ook module 1 volgt.

Methode en leermiddelen

Hoorcollege en praktische oefeningen tijdens praktijknamiddag.

Inhoud

  • Aanstelling en bevoegdheden verbalisant.
  • Overzicht van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken.
  • Optreden op het terrein.
  • Opstellen van een PV of verslag van vaststelling.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
voorjaar 2021

Duur

6 uur

Prijs

100 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be