Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Handhaving ruimtelijke ordening - module 1: handhaving RO

Handhaving ruimtelijke ordening - module 1: handhaving RO

Doelstelling

Op 1 maart 2018 trad het handhavingsdecreet omgeving in werking, waardoor de manier van handhaven binnen de regelgeving stedenbouw drastisch is veranderd. Tijdens drie modules kom je onder meer te weten wat precies je bevoegdheden zijn, hoe en wanneer je nieuwe instrumenten inzet, hoe je correcte documenten opmaakt en welke procedures een dossier doorloopt.
In module 1 leer je je eigen bevoegdheden en die van anderen kennen, kom je te weten welke rechten en plichten je hebt en leer je welke handhavingsinstrumenten je wanneer moet inzetten.
Deze opleiding is modulair opgebouwd. Module 1 wordt door iedereen gevolgd. Daarna kan je kiezen om module 2 en/of module 3 te volgen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle personen die handhavingsbevoegdheden hebben gekregen in de VCRO: (aspirant) gemeentelijk stedenbouwkundige verbalisanten, (aspirant) gemeentelijk stedenbouwkundige inspecteurs, politie en burgemeesters.

Methode en leermiddelen

Theorie met praktische toepassingen.

Inhoud

  • Decreet handhaving omgevingsvergunning: algemene principes, handhavingsspelers, gewestelijke prioriteiten en belang van programmatorisch handhaven, rol VHRM – handhavingsrapport …
  • Bestuurlijke handhaving: bestuurlijke beboeting, minnelijke schikking …
  • Strafrechtelijke handhaving: rechten en plichten, verjaring misdrijf, gevolgen PV RO, prioriteiten parket, verloop strafrechtelijke procedure …

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
voorjaar 2021

Duur

6 uur

Prijs

100 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be