Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Collegagroep omgevingsvergunning

Collegagroep omgevingsvergunning

Doelstelling

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over de omgevingsvergunning.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst ruimtelijke ordening en/of de dienst Milieu die geregeld in aanraking komen met omgevingsvergunningen.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Inhoud

  • Specifiek thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
24 maart, 11 juni, 29 september en 10 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
17 maart, 9 juni, 22 september en 1 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Duur

4 uur per sessie

Prijs

jaarlijks lidgeld: 110 euro voor deelnemers uit Vlaams-Brabantse gemeenten
360 euro voor andere deelnemers

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be