Home  > Bestuursschool  > Leefomgeving  > Basisopleiding stedenbouwkundig medewerker

Basisopleiding stedenbouwkundig medewerker

Doelstelling

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op het takenpakket van stedenbouwkundig medewerkers / medewerkers van de dienst omgevingsvergunning die zich met stedenbouwkundige aspecten bezighouden. Na deze opleiding heb je een grondige kennis van het begrippenkader dat  in de stedenbouwkundige context wordt gebruikt. Daarnaast krijg je inzicht in de regelgeving op het vlak van stedenbouw.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Stedenbouwkundig medewerkers die nieuw zijn of een update wensen. Elementaire kennis van de werking van openbare besturen volstaat om aan deze opleiding deel te nemen.

Methode en leermiddelen

Theorie afgewisseld met gevalstudies en praktische oefeningen.

Inhoud

Lesblok 1 (4 contactmomenten):
Begrippenkader. Vanuit de evolutie van ruimte en bouwen krijg je inzicht in de verschillende begrippen die gehanteerd worden in de stedenbouw: ruimtelijk uitvoeringsplan, erfdienstbaarheid, structuurplanningsproces ...

Lesblok 2 (4 contactmomenten):
Relevante regelgeving in het domein van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2021

Duur

54 uur

Prijs

972 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be