Home  > Bestuursschool  > HRM en organisatiebeheersing  > Dilemmatraining en integriteitsbeleid voor leidinggevenden

Dilemmatraining en integriteitsbeleid voor leidinggevenden

Doelstelling

Je leert bewuster om te gaan met deontologische dilemma’s uit jouw werkpraktijk, krijgt inzicht hoe jijzelf en anderen hier tegenaan kijken en leert hoe je door middel van overleg tot een gemeenschappelijke visie en aanpak binnen de collegagroep kan komen voor dergelijke situaties. Daarenboven krijg je een breder zicht op integriteitsbeleid en leer je hoe je je medewerkers kunt coachen om tot integere medewerkers en een integere organisatie te komen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Leidinggevenden uit lokale besturen. Het biedt voor de organisatie een meerwaarde als verschillende cursisten van eenzelfde bestuur  aan de sessie deelnemen omdat ook overlegaspecten aan bod komen.
Geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Zeer praktische en interactieve workshop.

Inhoud

  • Welke ethische basiswaarden dien ik te respecteren volgens het gemeentedecreet en de deontologische code en/of gedragsregels van mijn gemeente of OCMW?
  • Hoe kan ik tewerk gaan als verschillende basiswaarden conflicteren?
  • Hoe kunnen we in moeilijke situaties binnen onze dienst tot een gemeenschappelijke visie en aanpak komen, die gedragen wordt door het team?
  • Wat is integriteitsbeleid eigenlijk en welke andere aspecten kan ik makkelijk in mijn werking integreren.
Vragen of specifieke situaties kan je tot twee weken voor de aanvang van de workshop sturen naar pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be
Breng de deontologische code / gedragscode van jouw gemeente of OCMW(-dienst) mee naar de workshop.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
24 april 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be