Home  > Bestuursschool  > HRM en organisatiebeheersing  > Praktische personeelsadministratie: ziekte

Praktische personeelsadministratie: ziekte

Doelstelling

In deze opleiding doe je de nodige kennis op om de personeelsadministratie met betrekking tot ziekte en ongeval correct af te handelen. Je krijgt zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers personeels- en loonadministratie maar ook personen die vanuit besturen verantwoordelijk zijn voor het personeel en de loonadministratie behoren tot de doelgroep.

Methode en leermiddelen

Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.
De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Eventuele cases of vragen kunnen op voorhand worden doorgegeven en zullen in de opleiding worden verwerkt.

Inhoud

 • Rechtvaardiging van de ongeschiktheid.
 • Medisch attest.
 • Controle van de ongeschiktheid.
 • Gewaarborgd loon.
 • Primaire ongeschiktheid.
 • Invaliditeit.
 • Hervatting van het werk.
 • Re-integratie van langdurig zieken.
 • Ziekte uitkering.
 • Administratie en documenten:
  • Inlichtingenblad mutualiteit.
  • Elektronische aangifte ASR uitkeringen.
  • (Progressieve) werkhervatting.
  • Vakantie attest mutualiteit.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

online opleiding
15 september 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

5 uur

Prijs

90 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be