Home  > Bestuursschool  > HRM en organisatiebeheersing  > Praktische personeelsadministratie: vakantieregeling

Praktische personeelsadministratie: vakantieregeling

Doelstelling

Na deze opleiding heb je per thema zowel zicht op de theoretische achtergrond als op de belangrijkste documenten en handelingen. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, ook bij de opfrissing van de regelgeving. Je kunt aan de slag om het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld correct te berekenen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers personeels- en loonadministratie.

Methode en leermiddelen

Praktijkgerichte aanpak waarbij cases of vragen op voorhand kunnen worden doorgegeven en in de opleiding zullen worden verwerkt. Deze sessie zorgt voor een praktisch gerichte opfrissing over de basisregels van jaarlijkse vakantie, zowel qua vakantieduur als vakantiegeld. Mogelijke documenten en berekeningen worden in de sessie toegelicht en ingeoefend.

Inhoud

De klemtoon ligt op de regelgeving voor het contractueel personeel maar we vergelijken ook de specifieke regelgeving voor het statutair personeel.
Vakantieduur:
 • Wie heeft recht op wettelijke feestdagen?
 • Op hoeveel vakantiedagen heeft men recht?
 • Welke afwezigheden geven recht op gelijkstelling voor vakantie?
 • Wat bij wijziging arbeidsduur?
 • Moet men de jaarlijkse vakantie opnemen?
 • Mag men wettelijke vakantie overdragen naar een ander jaar?
 • Wat als iemand ten gevolge van ziekte de wettelijke vakantiedagen niet kan opnemen?
Vakantiegeld:
 • Wie heeft recht op vakantiegeld?
 • Op hoeveel vakantiegeld heeft men recht?
 • Wat bij wijziging arbeidsduur?
 • Regularisatie vakantieattesten van vorige werkgevers.
 • Vakantiegeld bij uitdiensttreding.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
25 mei 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be