Home  > Bestuursschool  > HRM en organisatiebeheersing  > Praktische personeelsadministratie: re-integratie van langdurig zieken

Praktische personeelsadministratie: re-integratie van langdurig zieken

Doelstelling

Sinds 2017 is er een nieuwe regelgeving om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. Door die nieuwe regelgeving is elk bestuur als werkgever samen met zijn werknemer, arbeidsarts-preventieadviseur, en voor contractuelen met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, sleutelfiguur geworden in het bevorderen van een werkhervatting van de zieke werknemer. Na deze opleiding heb je zicht op de verplichtingen en de mogelijkheden van de regelgeving rond de re-integratie van langdurig zieken en kun je het KB in de praktijk toepassen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers in lokale besturen die instaan voor het initiƫren of opvolgen van de re-integratietrajecten, medewerkers personeelsdienst, personeelsverantwoordelijken. Specifieke voorkennis is niet nodig.

Methode en leermiddelen

Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.
De theorie wordt aangevuld met heel wat voorbeelden en praktijksituaties om de materie zo herkenbaar en toepasbaar mogelijk te maken en wordt gekaderd in het ruimer organisatiebeleid.

Inhoud

  • Schets van het KB re-integratie.
  • Rol van de verschillende betrokkenen in het traject.
  • Verschillende stappen in het traject.
  • Sancties.
  • Medische overmacht.
  • Progressieve werkhervatting.
  • Aangepast werk.
  • Veelgestelde vragen en antwoorden.
  • Toelichting bij de verschillen in het KB tussen contractuelen en statutairen.
  • Re-integratiebeleid als onderdeel van een ruimer beleid van de organisatie.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

online opleiding
20 oktober 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

5 uur

Prijs

90 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be