Home  > Bestuursschool  > HRM en organisatiebeheersing  > Praktische personeelsadministratie: ontslag

Praktische personeelsadministratie: ontslag

Doelstelling

Je krijgt inzicht in de verschillende wijzen van beëindiging van de arbeidsverhouding tussen het bestuur en de contractuele en statutaire personeelsleden alsook in de eventuele documenten die daarbij komen kijken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers personeels- en loonadministratie maar ook personen die vanuit besturen verantwoordelijk zijn voor het personeel en de loonadministratie behoren tot de doelgroep. Specifieke voorkennis of ervaring is niet vereist.

Methode en leermiddelen

De nadruk ligt op het praktijkgerichte. Eventuele cases of vragen kun je op voorhand doorgeven en zullen in de opleiding worden verwerkt.

Inhoud

 • Einde van de statutaire dienstbetrekking.
  • Overzicht van de meest voorkomende redenen van het einde van een statutaire betrekking.
 • Einde van de contractuele arbeidsovereenkomst.
  • Opzeg: vorm, duur van de opzegtermijn, formaliteiten, schorsingen van de opzegtermijn …
  • Verbreking: berekening van de vergoeding, formaliteiten.
  • Ontslag om dringende reden.
  • Einde in onderling akkoord.
  • Einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
  • Sollicitatieverlof.
  • Outplacement.
  • Ontslagbescherming.
  • C4.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
24 maart 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be