Home  > Bestuursschool  > HRM en organisatiebeheersing  > Opmaak van een personeelsbehoefteplan

Opmaak van een personeelsbehoefteplan

Doelstelling

Je kent de doelstelling van een personeelsbehoefteplan. Je kent de inhoud van een personeelsbehoefteplan. Je kunt een personeelsbehoefteplan opmaken. Je kent de voor- en nadelen van een personeelsbehoefteplan. Je kunt communiceren over een personeelsbehoefteplan.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Iedereen die vanuit personeelsmanagement/HRM (niet enkel administratief beheer) betrokken is bij of verantwoordelijk is voor het werken met en de opmaak van een personeelsbehoefteplan.

Methode en leermiddelen

Doceermomenten, interactie, bespreking in groep, discussie, toepassing op de eigen organisatie.

Inhoud

  • Moderne personeelsbehoefteplanning: wat is dat ?
  • Personeelsplanning en het strategisch organisatiebeleid.
  • Waarom een personeelsbehoeftenplan: hebben we dat echt nodig?
  • Voorwaarden om te werken met een personeelsbehoefteplan (incl. de opmaak ervan).
  • Bouwstenen, functies en fasen van een personeelsplanningsmodel.
  • Methoden en technieken voor de opmaak van een personeelsbehoefteplan.
  • Communicatie van een personeelsbehoefteplan.
  • Tips en hints.
  • Actieplan.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
6 oktober 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

148 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be