Home  > Bestuursschool  > HRM en organisatiebeheersing  > Collegagroep voor personeelsverantwoordelijken

Collegagroep voor personeelsverantwoordelijken

Doelstelling

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen omtrent HR thema's.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Personeelsverantwoordelijken van gemeente- en OCMW-besturen, die met verschillende aspecten van personeelsbeleid in aanraking komen. Per bestuur kan één persoon deelnemen.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Inhoud

  • HR-thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
collegagroep HR-beleid: 7 februari, 15 mei, 16 oktober en 20 november 2020
collegagroep HR-admin: 14 februari, 29 mei, 23 oktober en 4 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Duur

4 uur per sessie

Prijs

jaarlijks lidgeld: 360 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be