Home  > Bestuursschool  > Financiën en verzekeringen  > Verzekeringen in de lokale besturen

Verzekeringen in de lokale besturen

Doelstelling

In deze opleiding maak je kennis met de verzekeringswereld en de voornaamste verzekeringen en aangepaste formules voor lokale besturen. Je leert deze verzekeringen adequaat beheren en je leert wat de impact is van de regelgeving overheidsopdrachten in het brede kader. Zo kun je beter een overzicht houden over de verzekeringen van je lokaal bestuur en ze beter beheren met kennis van de grondslagen van de verzekeringsbranche.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Verzekeringsverantwoordelijken, financieel beheerders en beleidsverantwoordelijken. Geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Uiteenzetting aan de hand van een uitgewerkte syllabus en presentatie met mogelijkheid tot vraagstelling.

Inhoud

 • Verzekeringswet en verschillende types verzekeringen (schadeverzekeringen en diverse formules).
 • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
 • Contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid.
 • Politieke aansprakelijkheid.
 • Aansprakelijkheid mandatarissen en bestuurders.
 • Aansprakelijkheid vrijwilligers.
 • Evenementen (open/gesloten organisaties).
 • Regelmatige of eenmalige evenementen.
 • Verschillende risico’s.
 • Patrimonium (brand, elektronica, kunst en collecties, machinebreuk, bouwplaatsrisico’s).
 • Persoonlijke risico’s (arbeidsongevallen).

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
5 juni 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be