Home  > Bestuursschool  > Financiën en verzekeringen  > Financiën in een lokaal bestuur

Financiën in een lokaal bestuur

Doelstelling

Je kent de basisbeginselen van de lokale financiën en kunt de meest voorkomende schema's interpreteren en begrijpen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Personeel van een lokaal bestuur, schepenen van financiën.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Toelichting van het theoretisch kader om dit nadien te toetsen aan de praktijk via oefeningen en praktijkgevallen.

Inhoud

  • Basisbegrippen: kredieten, autofinancieringsmarge, gecorrigeerde AFM, resultaat op kasbasis, beschikbaar budgettair resultaat, financieel evenwicht  …
  • Theoretisch overzicht van de BBC-context.
  • Beknopte toelichting van de beleidsrapporten: MJP en aanpassing MJP, jaarrekening.
  • Valkuilen en tips bij het financieel vertalen van de beleidsdoelstellingen.
  • Strategische nota en financiële nota als twee zijden van dezelfde medaille.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
27 maart 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

150 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be