Home  > Bestuursschool  > Financiën en verzekeringen  > ABC van de BBC

ABC van de BBC

Doelstelling

Na de opleiding ken je de krachtlijnen van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, OCMW’s en provincies.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle medewerkers die met de beleids- en beheerscyclus te maken krijgen.

Methode en leermiddelen

Via deze interactieve vorming krijg je een helikopterzicht op de beleids- en beheerscyclus.

Inhoud

  • Het hoe en waarom van de decretaal bepaalde beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse lokale besturen.
  • Begrippen als meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan, jaarrekening, beleidsdoelstelling, planning, -monitoring en -evaluatie en hun onderlinge samenhang worden verduidelijkt.
  • Verduidelijking van achtergrond en begrippenkader.
  • Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie.
  • Beleidsrapporten in vogelvlucht.
  • Verschillende actoren in de beleids-en beheerscyclus.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
16 maart 2020
van 9.00 tot 12.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

75 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be