Home  > Bestuursschool  > Communicatie  > Notules in de moderne stijl

Notules in de moderne stijl

Doelstelling

Na deze opleiding ken je de ideale opbouw van een ontwerpbesluit, de basisprincipes van hedendaagse schriftelijke communicatie en de principes van het modulair schrijven. Je kunt ontwerpbesluiten stap voor stap opbouwen, volgens de principes van het modulair schrijven. Je kunt met kennis van zaken de inhoud van je ontwerpbesluiten kiezen. Je kunt de ontwerpbesluiten helder formuleren en logisch structureren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Beleids- en secretariaatsmedewerkers die ontwerpbesluiten of andere beleidsdocumenten schrijven of voorbereiden.

Methode en leermiddelen

De opleiding vertrekt vanuit bestaande (ontwerp)besluiten die dienen als eyeopeners. Je bespreekt de besluiten in groepjes en doet suggesties. Na een korte theoretische toelichting maak je eerst een aantal individuele oefeningen. Daarna ga je in groepjes aan de slag met eigen besluiten.
Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

Inhoud

  • Modern notuleren: noodzaak van een nieuwe werkwijze. 
  • Wat is het doel van mijn notulen en hoe bereik ik mijn doel? 
  • Het CCC-model: inhoud, structuur en formulering van de ontwerpbesluiten.
  • Het belang van de motivering.
  • De principes van modulair schrijven.
  • Een lezersgerichte formulering.
  • Oefenen, oefenen, oefenen.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

online opleiding
17 maart 2021
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

139 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be