Home  > Bestuursschool  > Communicatie  > Duidelijke vergaderverslagen schrijven

Duidelijke vergaderverslagen schrijven

Doelstelling

Na deze opleiding ken je de verschillende soorten vergaderverslagen. Je kunt notities nemen tijdens een vergadering en kunt spreektaal omzetten naar heldere schrijftaal. Je kunt een helder vergaderverslag schrijven.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Iedereen die geregeld vergaderverslagen moet schrijven en die verslagen zo helder mogelijk wil schrijven. Geen specifieke voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Theoretische toelichting afgewisseld met oefeningen. Een syllabus en jouw eigen verslagen.

Inhoud

  • Soorten vergaderverslagen.
  • Onderdelen van een vergaderverslag.
  • Notuleringstechnieken.
  • Digitale hulpmiddelen.
  • Uitschrijven van een vergaderverslag.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

afhankelijk van het programma

Prijs

op aanvraag

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be