Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken, vreemdelingenrecht en erediensten  > Van brand tot diefstal. Maak je kerkgebouw veiliger (ism Parcum)

Van brand tot diefstal. Maak je kerkgebouw veiliger (ism Parcum)

Doelstelling

Is jouw kerkgebouw voldoende beveiligd tegen brand, inbraak en vandalisme? Hoe schat je deze risico's in en welke concrete stappen kan je zetten om de veiligheid te verbeteren? Na deze opleiding kan je meteen aan de slag in de praktijk om jouw kerkgebouw veiliger te maken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Leden van de besturen van de erediensten en kerkfabrieken, medewerkers en schepenen van lokale besturen.
Voor deze vorming is geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Powerpointpresentatie met ruime mogelijkheid om vragen te stellen.

Inhoud

  • Veiligheidszorg en kerken: een inleiding.
  • Basisbegrippen: risicoanalyse en calamiteitenplan.
  • Brandveiligheid voor kerken.
  • Preventie van inbraak en vandalisme.
  • Hoe je kerk veilig openstellen?
  • Aan de slag!

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
11 oktober 2021
van 13.00 tot 16.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

54 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be