Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > De verzekeringen van de besturen van de erediensten

De verzekeringen van de besturen van de erediensten

Doelstelling

Na deze opleiding heb je inzicht in een aantal juridische en technische begrippen in verband met aansprakelijkheid en verzekeringen. Je weet welke verzekeringen je binnen jouw bestuur van de eredienst het best afsluit.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Leden van de besturen van de eredienst, inzonderheid de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Voor deze vorming is geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Powerpointpresentatie met ruime mogelijkheid om vragen te stellen. Deelnemers die hun vragen tot twee weken vooraf bezorgen, krijgen tijdens de vorming een uitgebreid antwoord op hun vraag.

Inhoud

In deze vorming schenken we o.a. aandacht aan:
  • Juridische en technische begrippen zoals burgerlijke aansprakelijkheid, contractuele en buitencontractuele (aquiliaanse) aansprakelijkheid, strafrechtelijke aansprakelijkheid, gedeelde aansprakelijkheid, bevrijdingsbeding, afstand van verhaal, Abex-index, herbouwwaarde … 
  • Concrete situaties om deze begrippen toe te lichten.
  • Overzicht verzekeringen zoals de verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering, alle bouwplaatsrisico’s, inboedel, burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw, objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing, huurdersaansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, arbeidsongevallen en vrijwilligerswerk.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
20 maart 2020
van 13.00 tot 16.00 uur

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
17 maart 2020
van 13.00 tot 16.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

54 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be