Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Verloop van de asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden

Verloop van de asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden

Doelstelling

Deze opleiding focust op de asielprocedure en de sociale rechten van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden.
Na de opleiding ken je:
 • De verschillende stappen in de asielprocedure met bijhorende verblijfsdocumenten en beroepsmogelijkheden.
 • De juridische basisprincipes van verschillende sociale rechten van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.
Na deze opleiding kun je:
 • Asielzoekers beter begeleiden tijdens de asielprocedure.
 • Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden beter begeleiden in het uitzoeken van hun sociale rechten.
 • De doelgroep doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van lokale besturen die in hun werking met vragen over de asielprocedure en de sociale rechten van vluchtelingen en subsidiair beschermden in aanraking komen, zoals medewerkers van de dienst burgerzaken en maatschappelijk werkers. Voorkennis is niet vereist.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan. Praktijkvoorbeelden en casussen van de deelnemers.
Deze opleiding wordt in samenspraak met het Agentschap Integratie en Inburgering georganiseerd.

Inhoud

Deze opleiding gaat dieper in op het wettelijk kader en de procedure voor het doen van een verzoek om internationale bescherming, alsook op de sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Dit komt onder meer aan bod: 
 • Verblijfsdocumenten.
 • Werken.
 • Huisvesting.
 • OCMW-steun.
 • Gezondheidszorg.
 • Onderwijs.
 • Inburgering.
 • Sociale zekerheidsrechten.
 • Reizen naar het buitenland.
 • Gezinshereniging.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
25 juni 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be