Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Hoe beoordeel je een buitenlandse akte?

Hoe beoordeel je een buitenlandse akte?

Doelstelling

Deze opleiding geeft je handvaten om een buitenlandse akte te beoordelen. Je leert waar je informatie kan terugvinden en op welke elementen je moet letten bij de beoordeling van een buitenlandse akte.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken die nieuw zijn of toe zijn aan een opfrissing in de materie.
Basiskennis IPR is vereist.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht  voor concrete voorbeelden uit de praktijk van de buitenlandse akten.

Inhoud

  • Rechtsvinding: waar kan je online documentatie en informatie over buitenlandse akten vinden?
  • Wat is een legalisatie? Controle legalisatie?
  • Beoordeling van de uiterlijke kenmerken van een akte.
  • Welke IPR-controles moeten er gebeuren?
  • Zijn de grond- en vormvoorwaarden gerespecteerd bij het opstellen van de akte?
  • Is er sprake van wetsontduiking of schending van de openbare orde?
  • Oefeningen aan de hand van voorbeeldakten.
  • Opname akten in DABS.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
12 februari 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be