Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Funerair erfgoed

Funerair erfgoed

Doelstelling

In deze opleiding krijg je een overzicht van de regelgeving en richtlijnen die bestaan over funerair erfgoed. Dankzij tips weet je hoe je een patrimoniumlijst kan opmaken en samenstellen, geconcretiseerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Verder krijg je antwoorden op vragen over onder meer het bewaren van funerair erfgoed en het invoeren van een systeem van bruikleen of peterschap.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken die nieuw zijn of toe zijn aan een opfrissing in de materie.
Geen specifieke voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting aan de hand van een powerpointpresentatie. Casusbespreking in groep.

Inhoud

  • Decreet begraafplaatsen en lijkbezorging.
  • Waar start ik bij de opmaak van een patrimoniumlijst? Plan van aanpak?
  • Hergebruik (bruikleen) en peterschap van grafmonumenten.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
najaar 2020
van 13.00 tot 16.00 uur

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
najaar 2020
van 13.00 tot 16.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

72 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be