Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Collegagroep burgerzaken

Collegagroep burgerzaken

Doelstelling

Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en concreet toepasbare antwoorden formuleren op vragen over allerhande aspecten voor burgerzaken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken, die met verschillende aspecten van burgerzaken in aanraking komen. Per bestuur kan één persoon deelnemen.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan en aansluitend intervisie.

Inhoud

  • Specifiek thema (gekozen door de collegagroep) behandeld door expert.
  • Intervisie begeleid door procesbegeleider:
    • Waar is iedereen momenteel mee bezig?
    • Succesverhalen van de leden.
    • Hot items.
  • Vastleggen thema voor de volgende sessie.
  • Napraten tijdens broodjeslunch.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
12 maart, 4 juni, 18 september en 11 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
13 maart, 5 juni, 17 september en 10 december 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Duur

4 uur per sessie

Prijs

jaarlijks lidgeld: 360 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be