Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Burgerzaken: nationaliteiten

Burgerzaken: nationaliteiten

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leer je hoe de Belgische nationaliteit aan iemand wordt toegekend en op welke manier dat mogelijk is. Je krijgt inzicht in de taken van de dienst burgerzaken en het parket van de Procureur des Konings inzake nationaliteitsdossiers.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken die nieuw zijn of toe zijn aan een opfrissing in de materie.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor concrete voorbeelden uit de praktijk van nationaliteiten.

Inhoud

  • Bespreking van de wetgeving en de recente wijzigingen.
  • Terminologie.
  • De Belgische nationaliteit verwerven en toekennen.
  • Bespreking van de voorwaarden en documenten.
  • Naturalisatie.
  • Het verlies van de Belgische nationaliteit.


Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
16 juni 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be