Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Burgerzaken: huwelijken en overlijdens

Burgerzaken: huwelijken en overlijdens

Doelstelling

Na deze opleiding heb je een beter inzicht in de verschillende aspecten en processen van het huwelijk of de erkenning van een huwelijk. Je kunt hiermee aan de slag om zo ook binnen jouw dienst burgerzaken deze materie op te nemen. Daarnaast wordt kort de materie van het overlijden en de begraafplaatsen toegelicht.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken die nieuw zijn of toe zijn aan een opfrissing in de materie.
Geen specifieke voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor concrete voorbeelden uit de praktijk van overlijdens en huwelijken.

Inhoud

  • Huwelijken: overzicht van de nieuwe wetgeving en praktische toepassingen.
  • Huwelijksvoltrekkingen.
  • Binnenlandse en buitenlandse huwelijken.
  • Schijnhuwelijken.
  • Wettelijke samenwoning: overzicht van de wetgeving en praktische toepassingen.
  • Registratie van een buitenlands huwelijk.
  • Echtscheidingen.
  • Overlijden en begraven.


Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
26 mei 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be