Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Beginselen IPR aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen

Beginselen IPR aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen

Doelstelling

In deze opleiding leer je het Internationaal Privaatrecht kennen, zodat je enerzijds zelf aan de slag kunt met dossiers met een buitenlands aspect en anderzijds zicht krijgt in het omgaan met internationale aspecten van familierelaties.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken die nieuw zijn of toe zijn aan een opfrissing in de materie.
Geen specifieke voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Doceren met eigen presentatie en interactieve bespreking vanuit de werkervaring van de cursisten.
Uitwerken van de materie aan de hand van realistische casussen die gezamenlijk worden besproken.

Inhoud

We bespreken de wetgeving die familiale situaties regelt waaraan een grensoverschrijdend aspect is verbonden aan de hand van het wetboek internationaal privaatrecht:
  • Inleidende begrippen.
  • Huwelijk.
  • Echtscheiding.
  • Afstamming.
  • Naam.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
3 februari 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be