Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Basisopleiding: de organisatie en de werking van de dienst burgerlijke stand

Basisopleiding: de organisatie en de werking van de dienst burgerlijke stand

Doelstelling

Na deze opleiding ken je het takenpakket van een dienst burgerlijke stand en kun je de basishandelingen uitvoeren. Er wordt gekeken in welke relatie de verschillende akten staan met het bevolkingsregister. Daarnaast worden de verschillende wetgevende gronden toegelicht zodat je op het einde van de dag weet hoe je die moet interpreteren en toepassen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken die nieuw zijn of toe zijn aan een opfrissing in de materie.
Geen specifieke voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor concrete voorbeelden uit de praktijk van de burgerlijke stand.

Inhoud

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • (Digitale) akten van de burgerlijke stand.
  • Organisatie en werking.
  • Wetgeving (de verschillende bronnen)


Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
25 februari 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be