Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Basisopleiding: DABS

Basisopleiding: DABS

Doelstelling

Na deze opleiding ken je de nieuwe wetgeving rond de DABS. Je weet hoe je een akte correct moet opstellen en je kunt de gekende problemen aanpakken en oplossen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken.
Geen specifieke voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor concrete voorbeelden uit de praktijk en toepassing DABS.

Inhoud

  • Herhaling DABS.
  • Akten.
  • Gewijzigde akten.
  • Meldingen.
  • Problemen en oplossingen DABS.


Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
najaar 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be