Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Basisopleiding: bevolkingsregistratie

Basisopleiding: bevolkingsregistratie

Doelstelling

Na deze opleiding ken je de begrippen inzake de bevolkingsreglementering en kun je deze toepassen bij het beheer van het bevolkingsregister. Met de opgedane kennis kun je de basisbewerkingen doen in het bevolkingsregister.

Doelgroep en vereiste voorkennis

(Nieuwe) medewerkers van de dienst burgerzaken.
Er is geen voorkennis vereist.

Methode en leermiddelen

Theoretische en praktische uiteenzetting met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Inhoud

  • Basisbegrippen (informatietypes, gezinssamenstelling, referentiepersoon, afstamming …)
  • Referentie-adres.
  • Tijdelijke afwezigheid.
  • Verhuis minderjarige.
  • Ambtshalve schrapping.
  • Ambtshalve inschrijving.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
8 september 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be