Home  > Bestuursschool  > Basisopleidingen en beleid  > Startersopleiding

Startersopleiding

Doelstelling

Deze startersopleiding wil nieuwe personeelsleden een brede maar concreet toepasbare introductie geven in de werking van het lokaal bestuur om zo een essentiële basis aan te reiken, nodig voor een vlotte start.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Recent aangeworven personeelsleden bij gemeenten of OCMW’s.

Methode en leermiddelen

De opleiding is uiterst praktijkgericht. Diverse items die relevant zijn binnen de werking van een lokaal bestuur worden op een zeer concrete manier aangereikt.

Inhoud

Dag 1:
 • Kennismaking en inleiding (1 uur).
 • Werken in een overheidscontext (3 uur).
 • Wegwijs in het nieuwe bestuursdecreet (3 uur).
Dag 2:
 • Structuur en werking van een lokaal bestuur (6 uur).
Dag 3:
 • Notuleren (3 uur).
 • Dilemmatraining (3 uur).
 • Provincies in cijfers (1 uur).
Dag 4:
 • Rechtspositieregeling (3 uur).
 • Klantgerichtheid (3 uur).
Dag 5:
 • Basis financiën in een lokaal bestuur (3 uur).
 • Beleids- en beheerscyclus (3 uur).
Dag 6:
 • Kwaliteitsvol werken (3 uur).
 • Uitleg eindopdracht en terugkommoment (0,5 uur).
Terugkommoment:
 • Voorstelling opdrachten en uitwisseling leerervaringen (3 uur).

Beoordelingswijze

Tijdens deze zesdaagse opleiding maak je een opdracht waarin je het belang en de relevantie van de gevolgde modules duidt. Je krijgt hierover feedback van de betrokken docenten. Dergelijke opdracht draagt ertoe bij dat het aangereikte materiaal concreet toepasbaar wordt in de eigen specifieke werkcontext.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
sessie1: (VOLZET)
23 april 2020 van 8.30 tot 16.30 uur
30 april 2020 van 9.00 tot 16.00 uur
7 mei 2020 van 9.00 tot 17.00 uur
14 mei 2020 van 9.00 tot 16.00 uur
28 mei 2020 van 9.00 tot 16.00 uur
4 juni 2020 van 9.00 tot 12.30 uur
1 oktober 2020 van 9.00 tot 12.00 uur

sessie 2:
21 april 2020 van 8.30 tot 16.30 uur
28 april 2020 van 9.00 tot 16.00 uur
7 mei 2020 van 9.00 tot 16.00 uur
14 mei 2020 van 9.00 tot 17.00 uur
28 mei 2020 van 9.00 tot 16.00 uur
4 juni 2020 van 13.00 tot 16.30 uur
18 september 2020 van 9.00 tot 12.00 uur

Duur

38,5 uur
geschatte tijd voor het maken van de eindopdracht: 4 uur

Prijs

648 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be