Home  > Bestuursschool  > Basisopleidingen en beleid  > De nieuwe vzw-wetgeving

De nieuwe vzw-wetgeving

Doelstelling

Je kunt de vzw en haar statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Je kent al de jaarlijkse verplichtingen voor vzw’s. Je weet hoe je die verplichtingen en beslommeringen kunt aanpakken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van lokale besturen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe vzw-wetgeving en bestuurders van (kleine) lokale vzw’s zonder personeel.

Methode en leermiddelen

Uiteenzetting met heel wat praktijkvoorbeelden.

Inhoud

  • Nieuwigheden in de wetgeving.
  • Voorwaarden en (jaarlijkse) verplichtingen voor vzw’s conform de nieuwe vzw-regels.
  • Aansprakelijkheid van de leden en bestuurders.
  • Verplichte en raadzame verzekeringen.
  • Financiële opvolging van de vzw.
  • Noodzakelijke aanpassingen in de statuten.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
28 januari 2020
van 9.00 tot 12.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

67 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be