Home  > Bestuursschool  > Basisopleidingen en beleid  > Subsidies: hoe schrijf je een sterk dossier?

Subsidies: hoe schrijf je een sterk dossier?

Doelstelling

Je kunt een sterk subsidiedossier schrijven dat voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Stafmedewerkers, coördinatoren van beleidsdiensten, programma- en projectleiders.

Methode en leermiddelen

Theoretisch kader afgewisseld met praktijkvoorbeelden en ervaringsuitwisseling in groepsdiscussies. Oefenen met calls die relevant zijn voor de deelnemers.

Inhoud

  • Inschatten of een project voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie.
  • Schrijven van een subsidiedossier.
  • Uitschrijven van de argumentatie.
  • Inspelen op de voorwaarden van de subsidie.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
17 februari 2020
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

108 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be