Home  > Bestuursschool  > Basisopleidingen en beleid  > PROVINCIES.INCIJFERS.BE - Cijfers opzoeken en grafieken maken in de online databank

PROVINCIES.INCIJFERS.BE - Cijfers opzoeken en grafieken maken in de online databank

Doelstelling

Het beleid onderbouwen met cijfermateriaal? Een omgevingsanalyse opmaken? Tijdens deze opleiding leer je de online databank PROVINCIES.INCIJFERS.BE, aangeboden vanuit de provinciale Steunpunten Data & Analyse, vlot gebruiken. Je kunt de kerncijfers over je regio, gemeente of buurt raadplegen en visueel voorstellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van lokale besturen en andere actoren uit alle beleidsdomeinen, die gebruik (willen) maken van cijfers om de beleidsplanning te onderbouwen.

Methode en leermiddelen

Inoefenen van het gebruik van de databank op pc.
Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

Inhoud

  • Verkennen van de inhoud en de structuur van de databank.
  • Opvragen van cijfers: zoeken, (vergelijkings)gebied en periode instellen, (groei)percentages berekenen.
  • Aanmaken van grafieken en kaarten, wijzigen van instellingen en opmaak.
  • Raadplegen van de metadata.
  • Opvragen van rapporten en steekkaarten.
  • Aanmaken van eigen gebruikersonderwerpen en gebiedsgroepen.
  • Opslaan en delen van presentaties.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

online opleiding
15 oktober 2020 van 9.30 tot 11.00 uur
of
26 oktober 2020 van 9.30 tot 11.00 uur
of
12 november 2020 van 14.00 tot 15.30 uur
of
17 november 2020 van 14.00 tot 15.30 uur

Duur

1,5 uur

Prijs

deelname is gratis

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be