Home  > Bestuursschool  > Basisopleidingen en beleid  > Opleiding voor (adjunct-) algemeen directeurs: een kijk in het OCMW - Module 2: basiskader dienstverlening

Opleiding voor (adjunct-) algemeen directeurs: een kijk in het OCMW - Module 2: basiskader dienstverlening

Doelstelling

Zicht krijgen op de rol en de plichten van een algemeen directeur wat betreft de sociale dienstverlening.

Doelgroep en vereiste voorkennis

(Adjunct) algemeen directeurs met een loopbaan binnen de gemeente die nog meer zicht willen krijgen op de werking van het OCMW.

Methode en leermiddelen

Toelichting van het basiskader met veel ruimte voor ervaringsuitwisseling en ingaan op concrete situaties.
Deze opleiding is een gemeenschappelijk initiatief van PIVO Vlaams-Brabant en LSX Limburg.

Inhoud

  • Zorg in een lokaal bestuur.
  • Woonzorg. 
  • Thuiszorg.
  • Seniorenbeleid.

We sluiten af met een netwerkdrink.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
20 september 2019
van 13.00 tot 16.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

100 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be