Home  > Bestuursschool  > Basisopleidingen en beleid  > Opleiding voor (adjunct-) algemeen directeurs: een kijk in het OCMW – Module 1: basiskader

Opleiding voor (adjunct-) algemeen directeurs: een kijk in het OCMW – Module 1: basiskader

Doelstelling

Zicht krijgen op de rol en de plichten van een algemeen directeur wat betreft de OCMW basiswerking.

Doelgroep en vereiste voorkennis

(Adjunct) algemeen directeurs met een loopbaan binnen de gemeente die nog meer zicht willen krijgen op de werking van het OCMW.

Methode en leermiddelen

Toelichting van het basiskader met veel ruimte voor ervaringsuitwisseling en ingaan op concrete situaties.
Deze opleiding is een gemeenschappelijk initiatief van PIVO Vlaams-Brabant en LSX Limburg.

Inhoud

  • Basiswerking OCWM, basis wetgeving maatschappelijk integratie.
  • Werking en materies BCSD: deontologie, beperkingen en mogelijkheden van steun, leefloontoekenning, terugvorderbaarheid van steun, … 
  • KB sociale participatie, huurwaarborgmaatregeling, …
  • Subsidies uit andere overheden.
  • Sociaal netwerk.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
20 september 2019
van 9.00 tot 12.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

100 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be