Home  > Bestuursschool  > Basisopleidingen en beleid  > Europese projectsubsidies: hoe haal ik subsidies binnen voor mijn project?

Europese projectsubsidies: hoe haal ik subsidies binnen voor mijn project?

Doelstelling

Je kent de grote lijnen van de verschillende Europese subsidieprogramma’s en weet voor welke projecten ze kunnen dienen. Je kent de ingrediënten van een kansrijk projectvoorstel. Je kent de voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van een Europees project. Je kunt zelf een projectvoorstel uitwerken dat kans maakt op subsidiëring.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Personeelsleden van lokale besturen die werken rond projecten en subsidieverwerving (projectmanagers, (adjunct-)algemeen directeurs, ambtenaren verantwoordelijk voor economie,  openbare werken, verkeer …) en beleidsmensen (burgemeester en schepenen).

Methode en leermiddelen

Doceervorm, voorbeelden, getuigenissen, groepsgesprek, feedback op voorstellen. Powerpointpresentaties en folders.

Inhoud

  • Voorbeelden van succesvolle Europese projecten in onze regio.
  • Indeling en inhoud van Europese subsidieprogramma’s.
  • Informatiebronnen en ondersteuning.
  • Voorwaarden voor een succesvolle uitvoering.
  • Bespreking van projectideeën van deelnemers.
  • Algemene tips en tricks voor het schrijven van Europese projecten.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
22 oktober 2020
van 9.00 tot 13.00 uur

Duur

4 uur

Prijs

72 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-454 82 85
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be