Home  > Over de provincie  > Veiligheid  > Rampenschade en rampenplannen

Rampenschade en rampenplannen

Rampenschade

Wanneer een ramp een uitzonderlijk karakter heeft, wordt ze een erkende ramp. Voor erkende rampen kan u een aanvraag indienen.

  • Welke rampen werden erkend?
  • Welke rampen zitten momenteel nog in een erkenningsprocedure?
  • Wat kan u onmiddellijk doen bij stormen, overstromingen, onweders, ...?
  • Hoe dient u een aanvraag in?
  • Wat bij schade aan landbouwgewassen (landbouwramp)?

Meer informatie over rampenschade op de website crisisvlaamsbrabant.be

Rampenplannen

Er worden zowel op gemeentelijk, provinciaal als federaal niveau nood- en interventieplannen opgesteld. Ze bevatten:

  • alarmeringsschema's
  • afspraken tussen bevoegde overheden en hulpdiensten
  • overzicht van bijzondere risico's
  • ...

Meer informatie over rampenplannen op de website crisisvlaamsbrabant.be

Extra informatie

Contact

Dienst civiele veiligheid - cel rampenschade, Tel. 016-26 78 16, rampenschade@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Crisisvlaamsbrabant.be

Naar boven