Home  > Over de provincie  > Veiligheid  > Criminaliteitspreventie  > Voor politie-, preventiediensten en lokale besturen

Materialen voor politie-, preventiediensten en lokale besturen

Campagnemateriaal

Gadgets criminaliteitspreventie

De dienst maatschappelijke veiligheid voorziet gadgets en materiaal om acties of campagnes te ondersteunen in het kader van:

Het ondersteunend materiaal stellen wij gratis ter beschikking voor een periode van ten hoogste 14 dagen.

Vraag gratis uitleenmateriaal aan 

Bij ophaling van het beschikbaar materiaal onderteken je een document waarin je verklaart zorg te dragen voor de eigendom van de dienst maatschappelijke veiligheid.
Opgelet: na het invullen van het online aanvraagformulier krijg je een automatisch ontvangstbericht. Jouw bestelling is echter slechts definitief nadat je een bevestigingsmail van de dienst maatschappelijke veiligheid ontvangt.
De dienst beschikt ook over folders en gadgets.

Vraag gratis folders en gadgets aan 

Vernieuwende technieken en technologieën in de aanpak van inbraak in woningen en diefstallen

De eigendomsdelicten stijgen waaronder ook diefstal. Het blijft de opdracht actief te zoeken naar nieuwe mogelijkheden of betere toepassingen van bestaande maatregelen. Om die redenen werkte de provinciegouverneur gedurende een tweetal jaar rond (ver)nieuwe(nde) technieken en technologieën op vlak van vermogenscriminaliteit.
Een eindnota met onderwerpen als politieverordening, website gevonden fietsen, mistgenerator en ANPR kan je hieronder raadplegen.

Eindnota PCC vernieuwende technieken en technologieën [PDF, 9 blz, 298,66 KB]

Veiligheidsadvies bij 65-plussers

Verschillende deskundigen bezoeken ouderen om (gratis) woon- en veiligheidsadvies te geven over energiebesparing, inbraak-, brand-, CO- en valpreventie.
Door deskundigen met elkaar kennis te laten maken, wordt doorverwijzen eenvoudiger.

Professionelen (poetshulp, verzorging, leden van een vereniging, preventie-adviseurs, ...) kunnen knelpunten opmerken. Zij kunnen bewoners attent maken op (mogelijke) problemen en de contactgegevens van de juiste deskundige geven of voorstellen dat de deskundige zelf contact met de bewoner opneemt.

Om dit te ondersteunen, bieden we een kant-en-klaar vormingspakket aan:

  • Powerpointpresentaties in een notendop
  • Contacten met deskundigen per thema
  • Fiches voor de doorverwijzers (beschrijving advies, aandachtspunten en premies)
  • Fiches voor de burger (beschrijving advies en contactgegevens van de lokale adviseurs)
  • Relevante brochures en folders

Lees de eindnota ouderen en veiligheid [PDF, 8 blz, 141,68 KB]

Op het nemen van veiligheidsmaatregelen staat geen leeftijd. Ouderen zijn dus niet de enige doelgroep.
Kijk ook bij collega's die bijvoorbeeld werken rond verkeersveiligheid, geweld- en drugspreventie.

Slachtoffer of benadeelde en de (burgerlijke) rechtbank

Voor mensen die zich benadeeld voelen of schade hebben geleden door het niet naleven van regels, zijn er verschillende mogelijkheden. De belangrijkste verduidelijken we in de brochure "Stap ik naar de burgerlijke rechtbank, of niet?". Download de folder voor uw arrondissement hieronder.

Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank of niet? (voor inwoners Halle-Vilvoorde) [PDF, 4 blz, 136,03 KB] Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank of niet? (voor inwoners Leuven) [PDF, 4 blz, 135,04 KB]

Opleiding en bijscholing

Geregeld organiseert het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) opleidingen en bijscholingen voor diefstalpreventieadviseurs en toekomstige burenbemiddelaars (vrijwilligers, ambtenaren).


De volgende opleiding tot diefstalpreventieadviseur vindt plaats in najaar 2017.


Contacteer het PIVO voor meer informatie: tel. 02-456 89 20 of pivo@vlaamsbrabant.be

Preventietips

Dankzij de preventietips onderaan deze pagina kunt u diefstal van uw waardevolle bezittingen voorkomen.

Naar boven