Home > Nieuws > Over de provincie

Vanaf april 2018 nieuwe opleiding burenbemiddeling (10 december 2017)

Wat is burenbemiddeling?

Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk of straat negatief beïnvloeden. Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling.

De meeste conflicten gaan over:

 • geluidsoverlast
 • overlast door huisdieren (blaffende hond)
 • geluidshinder door kinderen
 • tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding)
 • zwerfvuil
 • rondslingerende rommel
 • geurhinder

Om de conflicten aan te pakken houden goed opgeleide vrijwilligers een bemiddelingsgesprek. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.

Wie kan inschrijven voor de opleiding burenbemiddeling?

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over volgende eigenschappen:

 • sociale en communicatief vaardig,
 • integer en discreet,
 • en in staat om een neutrale objectieve houding aan te nemen.

Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak.
De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen (5 opleidingsdagen én 1 info- en oefendag) te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden getoetst en er wordt gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Data van de opleiding en locatie

De gratis opleiding in het voorjaar 2018 is gepland op volgende data, telkens van 9-17 uur:

 • woensdag 18 april 2018
 • maandag 23 april 2018
 • woensdag 2 mei 2018
 • maandag 7 mei 2018
 • maandag 14 mei 2018
 • maandag 11 juni 2018 (info en oefendag)

De opleiding vindt plaats in het Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 - 3010 Leuven.

Inschrijven voor de opleiding

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be
De opleiding is gratis.
Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek. Na dit gesprek wordt je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Extra informatie

Contact

Burenbemiddeling, Tel. 016 26 78 01, burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Burenbemiddeling

Externe websites

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO)

Naar boven