Home > Nieuws > Over de provincie

Uitzonderlijke aanhoudende droogte en gebruik drinkwater (25 juli 2018)

Politiebesluit: onnodig waterverbruik verboden in heel de provincie

Waterkraantje buiten

Als gevolg van de uitzonderlijke droogte nam de provinciegouverneur op 25 juli maatregelen om onnodig verbruik van leidingwater tegen te gaan in de de hele provincie Vlaams-Brabant.
Tevens werd een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven, tot zeker volgende week 13 augustus. 

Voorbeelden van waterverspilling zijn: met kraantjeswater de auto wassen, het gazon besproeien of zwembaden bijvullen.

Als inwoners zich niet aan het verbod houden, riskeren ze een geldboete en/of een gevangenisstraf.

Wat is verboden?

1. Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:
  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
2. Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20.00 uur en 8.00 uur, omwille van verdamping overdag.

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico’s vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico’s te vermijden, stelt de provinciegouverneur voor deze waterlopen een captatieverbod in. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden.
Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en wordt mogelijk later ook nog een captatieverbod ingesteld indien nodig.

Waarom deze maatregelen?

Het is al maanden zeer droog in grote delen van Vlaanderen. De peilen en afvoeren van de rivieren en beken zijn hierdoor sterk aan het dalen. Ook de grondwaterpeilen dalen meer dan normaal is voor de tijd van het jaar en de landbouwkundige droogte neemt nog verder toe. Het drinkwaterverbruik is bovengemiddeld hoog. Ook de komende dagen blijft het droog, zonnig en zeer warm.

Ons water is kostbaar en we moeten er spaarzaam mee omgaan. We moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet onnodig verspillen.

Overtreders riskeren geldboete en/of gevangenisstraf

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers.

Inwoners die zich niet aan het verbod houden:
  • riskeren een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten);
  • en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.
De provinciegouverneur vraagt om dit verbod te respecteren en om zo de bestaande productie en distributie van drinkwater op peil te houden. 

Extra informatie

Contact

Federale overheid, dienst noodplanning, Tel. 016 26 78 51, noodplanning@vlaamsbrabant.be

Naar boven