Home  > Over de provincie  > Kennismaking  > Vlaams-Brabant in cijfers  > Algemene cijfers

Algemene cijfers

Oppervlakte, aantal inwoners, gemeenten

 • Oppervlakte
  Vlaams-Brabant is de kleinste Vlaamse provincie, met een oppervlakte van 2.106 km2.
 • Aantal inwoners
  Het aantal inwoners in Vlaams-Brabant blijft stijgen. Op 1 maart 2018 waren we met 1.140.315 inwoners, waarvan 559.241 mannen en 581.074 vrouwen (bron: Rijksregister).
 • 65 Gemeenten
  Vlaams-Brabant bestaat uit 65 gemeenten, 35 in Halle-Vilvoorde en 30 in Leuven.
 • Provinciehoofdplaats
  De provinciehoofdplaats is Leuven.

Vorm, waterlopen en wegen

 • Vorm
  De provincie Vlaams-Brabant heeft een langgerekte vorm en is van oost naar west ongeveer 90 km lang... en van noord naar zuid ongeveer 40 km (in vogelvlucht).
 • Hoogste punt
  Het hoogste punt ligt in Sint-Genesius-Rode op 142 meter.
 • Waterlopen
  Onze provincie heeft maar liefst 1425 km waterlopen onder haar bevoegdheid. De belangrijkste waterlopen zijn de Dijle, de Zenne, en de Demer.
 • Wegen
  Vlaams-Brabant heeft een dicht netwerk van autosnelwegen: 83 km per 1.000 km² grondgebied, méér dan Vlaanderen en Brussel (respectievelijk 64 en 72 km per 1.000 km²).

Zelfstandigen, ondernemingen, inkomens

 • Zelfstandigen
  In onze provincie zijn er bijna 110.000 zelfstandigen actief, waarvan bijna 73.000 in hoofdberoep (cijfers 31 december 2014). Een kleine 10.000 mensen zijn na hun pensioen nog als zelfstandige actief. Ongeveer twee derden van de zelfstandigen zijn mannen, ruim één derde zijn vrouwen.
 • Ondernemingen
  Op 1 januari 2015 waren er in Vlaams-Brabant 80.014 BTW-plichtige ondernemingen. Daarvan waren er 40.800 rechtspersonen (in de aard van handelsondernemingen), en 39.214 natuurlijke personen. Bron: VKBO, bewerkt door CORVE-SVR.
 • Werkloosheid
  De werkloosheidsgraad bedroeg in 2015 gemiddeld 6,24% (mannen: 6,22%, vrouwen 6,27%). Daarmee doet Vlaams-Brabant het beduidend beter dan Vlaanderen (7,81%).
 • Inkomens
  Vlaams-Brabant is welvarend. De inkomens zijn de hoogste van alle Belgische provincies (cijfers met betrekking tot aanslagjaar 2014 - inkomens 2013)
  • Mediaaninkomen per aangifte: 26.476 euro
  • Gemiddeld inkomen per aangifte: 36.464 euro
  • Gemiddeld inkomen per inwoner: 19.994 euro
 • Leefloners
  In Vlaams-Brabant leven slechts 3,7 op 1.000 inwoners van een leefloon, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen op 5,1 per 1.000 inwoners ligt.

Extra informatie

Contact

Communicatiedienst, Tel. 016 26 70 00, info@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Provincies in cijfers

Naar boven