Home  > Over de provincie  > Kennismaking  > Grondgebied en kaartmateriaal  > Geoloketten en geoservices

Geoloketten en geoservices

Digitale geografische informatie

De GIS-cel van de provincie Vlaams-Brabant bundelt enkele geoloketten voor burgers en besturen met geografische informatie.


Luchtfoto

Geoloket luchtfoto
 • Luchtfoto
 • Stratenplan
 • Fusiegemeenten

Raadplegen

Kadasterplan

Geoloket kadasterplan
 • Percelen en gebouwen
 • Adressen
 • Luchtfoto, topografische kaart, GRB-basiskaart

Raadplegen

Atlas der buurtwegen

Geoloket atlas buurtwegen
 • Atlas buurt- en voetwegen (wijzigingen, tabellen, overzichts-en detailplannen)
 • Percelen, gebouwen en bestemmingen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Atlas der waterlopen

Geoloket atlas waterlopen
 • VHA waterlopen, Geografische indeling van de watersystemen
 • Atlas der Waterlopen 1950 (atlaspunten, tabellen, detailplannen)
 • Digitaal Hoogtemodel, luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Waterlopen

Geoloket waterlopen
 • VHA waterlopen, Geografische indeling van de watersystemen, Watertoets
 • Atlas der Waterlopen 1950
 • Percelen, gebouwen, adressen, bestemmingen, Vlaams Ecologisch Netwerk
 • Digitaal Hoogtemodel, luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Mobiliteit

Geoloket mobiliteit
 • Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
 • Fietsknooppuntennetwerk en fietsroutenetwerk
 • Ongevallocaties
 • Scholen, welzijnsvoorzieningen, openbaar vervoer, bedrijventerreinen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Trage Wegen - Interprovinciale databank

Geoloket - Trage wegen
 • Trage Wegen: Gemeentelijke Inventaris, Fotolocaties
 • Atlas Buurt- en voetwegen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Karteringsroosters

Geoloket karteringsroosters
 • Indeling volgend NGI-kaartbladen (topografische kaart), UTM-hokken en IFBL-hokken
 • Percelen en adressen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Ruimtelijke Ordening

Geoloket Ruimtelijke Ordening
 • Planologische context (gemeentelijke, provinciale en gewestelijke RUP's, BPA's, Gewestplan)
 • Recht van voorkoop, WUG-atlas, bedrijventerreinen
 • Water, natuur, mobiliteit, landbouw, landschap en erfgoed
 • Percelen, gebouwen en adressen
 • Luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Eikenprocessierups

Geoloket - Eikenprocessierups
 • Melden van nesten (door iedereen)
 • Melden van bestrijding (door gemeentebesturen en brandweer)
 • Toegestane bestrijdingsmethode nagaan via gebieden waar Bacillus thuringiensis zeker niet of mits voorwaarden mag gebruikt worden
 • VHA-waterlopen, digitaal hoogtemodel, luchtfoto, topografische kaart, stratenplan, GRB-basiskaart

Raadplegen

Geoservices

Voor een aantal provinciale datasets zijn geoservices beschikbaar. Lokale besturen en andere geïnteresseerden kunnen deze geoservices inladen in een GIS-software waardoor ze steeds over de meest actuele toestand van de datasets beschikken. Je kan de info en metadata bekijken via geopunt.be:

Extra informatie

Contact

GIS Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 79 34, gis@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Trage wegen

Naar boven