Home  > Over de provincie  > Info voor lokale besturen  > GIS Vlaams-Brabant  > Geo-usb en mobiel GIS-toestel

Geo-usb en mobiel GIS-toestel

Geo-usb

De Geo-usb 2019 is bestemd voor elke Vlaams-Brabantse gemeente, politiezone, OCMW en brandweerkorps. De Geo-usb verzamelt een hele reeks actuele, geografische basisgegevens voor je grondgebied zoals:

 • Luchtfoto
 • Gewestplan
 • Adrespunten
 • Transportnetwerk
 • Fietsroutenetwerken
 • Atlas der Buurtwegen
 • Atlas der Waterlopen
 • Vlaamse Hydrografische Atlas
 • Biologische waarderingskaart
 • Percelenkaart
 • Topokaart
 • ...

Deze geografische gegevens kan je in je eigen GIS-omgeving inladen. Verder bevat de Geo-usb ook een gratis GIS-software met legendebestanden en voorbeeldprojecten voor verschillende diensten. Je kan zo meteen aan de slag met het raadplegen, bevragen en aanpassen van verschillende interessante gegevenslagen.

Vraag voor jouw organisatie het gratis exemplaar van de Geo-usb 2019 aan (we bezorgen deze op onze jaarlijkse studiedag op 21 maart of daarna).

Geo-usb 2016 - Demo [PDF, 19 blz, 2,01 MB]

Mobiel GIS-toestel

Mobiel GIS-toestel Terreininventarisaties
Het mobiel GIS-toestel is een nuttig werkinstrument om terreininventarisaties uit te voeren en eigen GIS-gegevens aan te maken. Daarom kunnen de lokale besturen van Vlaams-Brabant dit toestel lenen voor het inventariseren van
 • Straatmeubilair (zitbanken, vuilnisbakken, paaltjes)
 • Bermen en grachten
 • Begraafplaatsen
 • Groenvoorzieningen (bomen, plantvakken, bloemperken)
 • ...

De positie van de objecten wordt opgenomen door middel van GPS (nauwkeurigheid van ongeveer 30 cm) en je kan meteen ook de nodige eigenschappen ingeven (zoals materiaalsoort, type, toestand, …). Een foto van het object of de omgeving kan eveneens worden toegevoegd.

Terug op je bureau hoef je geen schetsen en papieren fiches meer in te geven en kan je meteen de gegevens verder beheren in jouw GIS-systeem. Met het toestel kan je op deze manier bijna alles wat je beheert binnen jouw werkgebied inventariseren en digitaal bijhouden.

Interesse om een terreininventarisatie uit te voeren met het mobiele GIS-toestel?
Contacteer ons om jouw idee te bespreken. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het toestel, kan je snel aan de slag met jouw project. Kan je niet meteen starten? Laat dan alvast je intentie kennen om in een latere fase het toestel te lenen. Ook indien je extra ondersteuning wenst bij het opzetten of uitvoeren van de inventarisatie, kan je dit met ons bespreken.

Uitlenen
Het uitlenen van het toestel is gratis voor de lokale besturen van Vlaams-Brabant. Er worden twee uren begeleiding gegeven aan het begin van de uitleenperiode.
Met al je voorstellen en vragen of meer details over het uitlenen, kan je terecht op gis.provincie@vlaamsbrabant.be of bij Floris Van den Broeck (016-26 79 19).

Extra informatie

Contact

GIS Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 79 19, gis.provincie@vlaamsbrabant.be

Geo-usb 2019 aanvragen

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven