Home  > Over de provincie  > Info voor lokale besturen  > GIS Vlaams-Brabant  > Activiteiten  > Ronde tafels

Ronde tafels over specifieke GIS-thema's

Ervaringsuitwisseling

Regelmatig lichten we een specifiek GIS-thema uit tijdens een GIS-rondetafel. Na een korte inleiding wisselen de aanwezigen hun ervaringen uit rond het thema. De deelnemers van de GIS-rondetafels variëren naargelang het onderwerp dat op tafel ligt. Vaak wordt de GIS-coördinator vergezeld van een collega van een operationele dienst (RO, milieu, technische dienst, bevolking).

Onderwerpen die aan bod kwamen:

  • Bedrijvendatabank in GIS
  • ROP (register van de onbebouwde percelen)
  • GIS op de technische dienst
  • Werken met kadastrale percelen
  • GIS op de milieudienst
  • CRAB adressenbeheer
  • GIS-coördineren in de gemeente
  • KLIP voor kabel- en leidingbeheerders

Enkele van deze GIS-rondetafels werden samen met het AGIV en de VVSG georganiseerd.

Extra informatie

Contact

GIS Vlaams-Brabant, Tel. 016-26 79 19, gis.provincie@vlaamsbrabant.be

Naar boven