Home > Kalender > Over de provincie

Studiedag GIS Vlaams-Brabant 2018

Jaarlijkse studiedag editie 2018: GIS net•werk

Op donderdag 19 april 2018 staan er in het provinciehuis weer een aantal interessante GIS-onderwerpen op het programma:

 • GIS Vlaams-Brabant: actualiteiten, voorstelling Geo-usb 2018 en raamcontract mobiel GIS-toestel.
 • Tragen wegen-project in Lubbeek.
 • Verfijningen opmaak provinciaal trage wegenplan.
 • Digitale archivering: de weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie.
 • Noodplanning: Cartografie in het veiligheidsportaal "ICMS".
 • Vooropgesteld beleid van Informatie Vlaanderen en de Informatie Vlaanderen Reporter.
 • Regiotool Ruimte: ondersteuning bij het maken van locatiekeuzes.
 • Inventariseer in de toekomst met het nieuwe OSLO model Openbaar Domein.
 • (Geo)-datagebruik bij Onroerend erfgoed en het belang voor de lokale besturen.

Bovendien wordt de Geo-usb 2018 op de studiedag gratis verdeeld aan de gemeentebesturen, OCMW's, politie- en brandweerzones van Vlaams-Brabant.
Na de studiedag kan de Geo-usb online worden aangevraagd.

Tijdens de pauze is er de mogelijkheid een demo te volgen over het nieuwe mobiel GIS-toestel.

Schrijf je online in ten laatste op vrijdag 13 april 2018


Programma

 • 09.00 uur - Ontvangst met koffie
 • 09.20 uur - Welkomstwoord door Tie Roefs (gedeputeerde informatica provincie Vlaams-Brabant)
 • 09.35 uur - Sessie 1
  GIS Vlaams-Brabant: actualiteiten, voorstelling Geo-usb 2018 en raamcontract mobiel GIS-toestel door Floris Van den Broeck (provincie Vlaams-Brabant)
 • 10.00 uur - Sessie 2
  • 2.1 Trage wegenproject in Lubbeek door Gilberte Muls (schepen Lubbeek)
  • 2.2 Verfijning opmaak provinciaal trage wegenplan door Sarah Van Geit (mobiliteit provincie Vlaams-Brabant)
 • 10.40 uur - Pauze + verdeling Geo-usb
 • 11.00 uur - Sessie 3
  Regiotool Ruimte: ondersteuning bij het maken van locatiekeuzes door Emilie Verwimp (Departement Omgeving)
 • 11.30 uur - Sessie 4
  Noodplanning: Cartografie in het veiligheidsportaal "ICMS" door Christel Haex (FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum)
 • 12.00 uur - Sessie 5
  Vooropgesteld beleid van Informatie Vlaanderen en de Informatie Vlaanderen Reporter door Barbara Van Den Haute (administrateur-generaal bij het Agentschap Informatie Vlaanderen) en Luc De Kock (Informatie Vlaanderen)
 • 12.40 uur - Broodjeslunch + demo mobiel GIS-toestel + verdeling en DEMO Geo-usb
 • 13.40 uur - Sessie 6
  Digitaal archiveren: de weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie door Dries Vandaele (Faciliteir beheer) en Petra Vanhoutte (VERA)
 • 14.20 uur - Sessie 7
  Inventariseer in de toekomst met het nieuwe OSLO model Openbaar Domein! door Jens Scheerlinck en Tim Baert (Ugent)
 • 14.40 uur - Sessie 8
  (Geo)-data gebruik bij Onroerend erfgoed en het belang voor de lokale besturen door Sofie Marchand (Agentschap Onroerend Erfgoed)
 • 15.00 uur - Afsluitende drink
 • 16.00 uur - Einde


Bijkomende info over de sessies

 • 1 - GIS Vlaams-Brabant: actualiteiten en voorstelling Geo-usb 2018
  Je krijgt een overzicht van de GIS-actualiteit en een blik op de toekomst. De nieuwigheden van de Geo-usb 2018 worden voorgesteld. De Geo-usb met nieuwe en actuele geografische gegevens wordt op de studiedag gratis verdeeld aan de gemeenten, OCMW’s, politie- en brandweerzones van Vlaams-Brabant. Ook het nieuwe raamcontract voor mobiele GIS-toestellen wordt voorgesteld.
 • 2.1 - Trage wegen-project in Lubbeek
  Vele trage wegen in de gemeente Lubbeek zijn in de loop der jaren overgroeid geraakt, zijn opgegaan in een tuin, akker of verkaveling, of worden doorkruist door een drukke weg. De gemeente wil het trage wegennetwerk herbekijken en de komende jaren sommige trage wegen (nieuw) leven inblazen, het trage wegen-netwerk mogelijk uitbreiden en alleszins de actuele toestand in overeenstemming brengen met de officiële. Hiervoor doorloopt de gemeente een participatietraject met steun van Provincie Vlaams-Brabant en werkt zij samen met Interleuven en IGO voor de uitwerking hiervan. Dit traject zal leiden tot een meerjarenactieplan. Naast dit traject werkt de gemeente parallel ook op een ander spoor waarbij specifieke trage wegen-dossiers in detail worden uitgewerkt en uitgevoerd. Schepen Muls geeft een kort overzicht van de stappen die werden genomen en vertelt hierbij de ervaringen van de gemeente.
 • 2.2 - Verfijningen opmaak provinciaal trage wegenplan
  Heel wat gemeenten willen werk maken van hun trage wegen. Maar aan welke trage weg bied je prioriteit? De Provincie Vlaams-Brabant biedt hiervoor een methodiek aan met de nadruk op participatie. Gemeenten met zo’n plan zijn het er over eens: het schept duidelijkheid zowel voor gebruikers, aangelanden als de gemeente zelf. Het GIS-luik vergt een groot deel van het werk. Het is in eerste instantie belangrijk om alle trage wegen in kaart te brengen om later allerlei analyses op uit te voeren. Op basis van de ervaringen van GIS-medewerkers van een aantal gemeenten stelt de Provincie vandaag zijn aangepaste methodiek voor.
 • 3 - Regiotool Ruimte: ondersteuning bij het maken van locatiekeuzes
  VITO ontwikkelde in opdracht van het Departement Omgeving de "Regiotool Ruimte". Met deze tool willen we kennis en data die binnen het departement Omgeving beschikbaar is, op een eenvoudige en toegankelijke manier inzetten in de (boven)lokale ruimtelijke ontwikkelingspraktijk. De tool wil gemeenten, provincies en andere actoren ondersteunen met data bij het maken van locatiekeuzes voor verschillende types van ontwikkelingen (woonontwikkeling, verdichtingsprojecten, bedrijvigheid,…).
 • 4 - Noodplanning: cartografie in het veiligheidsportaal "ICMS"
  Het federale veiligheidsportaal ICMS (Incident en Crisismanagement Systeem) is een nationaal systeem voor noodplanning en crisisbeheer. Cartografie biedt een belangrijke ondersteuning tijdens het beheer van noodsituaties. De cartografiemodule focust vooral op de visualisatie van gegevens. Er is ook heel veel kaartmateriaal beschikbaar bij externe bronnen (bvb. Geopunt, gemeentelijke diensten, …) ICMS biedt diverse mogelijkheden om deze gegevens toe te voegen aan de cartografie (door het opladen van bestanden (shp, kml) of via een WMS/WFS). Daarnaast kunnen de gebruikers zelf op de kaart tekenen en figuren of symbolen toevoegen. Per noodsituatie creëert het systeem 1 kaart die direct gedeeld wordt met alle betrokken diensten waardoor iedereen hetzelfde beeld heeft wat essentieel is voor een goed crisisbeheer.
 • 5 - Vooropgesteld beleid van Informatie Vlaanderen en de Informatie Vlaanderen Reporter
  De Vlaamse overheid kiest resoluut voor een informatiegedreven overheid. In deze sessie belichten we wat dit betekent in het Vlaamse geografische landschap. We brengen een overzicht van de krachtlijnen hieromtrent en geven tekst en uitleg bij de programma's en projecten die de komende jaren invulling geven aan het vooropgestelde beleid.
 • 6 - De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie
  De werkprocessen van overheden in Vlaanderen verlopen steeds meer digitaal en dit weerspiegelt zich ook in de overheidsinformatie. Of het nu gaat om facturen, subsidiedossiers of GIS-informatie, hoe lang en op welke manier we informatie beheren moet een bewuste keuze zijn, gemaakt op basis van wettelijke en/of administratieve reden. Maar hoe beginnen we daar dan aan? Hoe krijgen we als overheid grip op onze informatiestromen? Hoe zorgen we ervoor dat we onze informatie actief en efficiënt beheren? De spreker zal een kort overzicht geven van een aantal aspecten, strategieën en instrumenten die kunnen worden gebruikt om deze doelstellingen te realiseren. VERA stelt daarna een praktische toepassing van de principes van een goed klassement voor aan de hand van een nog lopend project. Steenokkerzeel nam bij de integratie van OCMW en gemeente ook de hervorming van de fileserver mee in het project. De nieuwe structuur van de fileserver en een update van de leesrechten gebeurde samen met een projectleider van VERA. Doel van dit project? Er voor zorgen dat iedereen efficiënter kan werken en een eerste stap richting digitaal archiveren zetten.
 • 7 - Inventariseer in de toekomst met het nieuwe OSLO model Openbaar Domein!
  Binnen het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) wordt momenteel gewerkt rond het thema 'openbaar domein'. Daarvoor werd een samenwerkingstraject opgezet in het voorjaar van 2018. Dit co-creatietraject moet uiteindelijk, door middel van een aantal interactieve sessies, leiden tot een gedragen, interoperabel domeinmodel voor de inventarisatie van het openbaar domein.
 • 8 - (Geo)-data gebruik bij Onroerend erfgoed en het belang voor de lokale besturen
  In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de geografische data die het agentschap Onroerend Erfgoed aanbiedt en hoe deze verweven is met onze overige data. We bekijken hoe u deze data efficiënt en gericht kan doorzoeken, hoe lokale besturen ons kunnen helpen om deze data op peil te houden en welke voordelen dit biedt.


Organisator

GIS Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 79 19, gis.provincie@vlaamsbrabant.be

Wanneer

donderdag 19 april 2018 van 09.00 tot 16.00 uur

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Prijs

gratis

Online inschrijven

Velden met een * moet je invullen.

Rechtstreekse link naar het invulformulier.

Wij respecteren jouw privacy: www.vlaamsbrabant.be/privacy

Naar boven