Home  > Over de provincie  > Europa in Vlaams-Brabant  > Vlaams-Brabant internationaal

Vlaams-Brabant internationaal

Focusregio's

De provincie zet vooral in op relaties met regio’s die de troeven van Vlaams-Brabant aanvullen en versterken. Het zijn kennisregio's die net als Vlaams-Brabant koplopers zijn in de gezondheidssector en life sciences en op het vlak van ICT, slimme logistiek of cleantech.

Focusregio Noord-Brabant en TTR-ELAt

Afbeelding-Brabantdag ondertekening intentieverklaring

Vlaams-Brabant werkt al jarenlang nauw samen met de Nederlandse provincie Noord-Brabant en met de TTR-ELAt-regio (de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken en de regio's in Nederland, Duitsland, Wallonië en Vlaanderen daaromheen). Alle Vlaams-Brabantse speerpuntclusters zijn ook sterk ontwikkeld in deze regio’s. Tot de grote spelers behoren Philips, ASML, Maastricht UMC+ en DSM. De provincie Vlaams-Brabant kon al veel kennisinstellingen en bedrijven helpen om met actoren uit deze regio’s samen te werken. In 2016 ondertekende Vlaams-Brabant een intentieverklaring met Noord-Brabant om de goede relaties nog te intensiveren.

Contactpersoon: Sus Bergmans

Focusregio Rhein-Neckar

Afbeelding-ondertekening-samenwerkingsovereenkomst-Rhein-Neckar

Sinds 2014 onderhoudt  de provincie ook een bijzondere relatie met de Zuid-Duitse regio Rhein-Neckar met als grootste steden Mannheim, Heidelberg en Ludwigshafen. De streek telt grote bedrijven als BASF, SAP en Roche en heel veel kleine en innovatieve ondernemingen. Life sciences, cleantech en logistiek zijn belangrijke clusters.
In 2016 ondertekenden Vlaams-Brabant en Rhein-Neckar een samenwerkingsovereenkomst.
samenwerkingsovereenkomst [PDF, 1 blz, 176,93 KB]

Contactpersoon: Peter Dhondt

VERKENNEND-BEZOEK-MANNHEIM-10-12-2014 [PDF, 3 blz, 200,52 KB] Summary-conclusions-meeting-Rhein-Neckar-VL-Brab-10-12-2014 [PDF, 1 blz, 182,90 KB] 141210-Rhein-Neckar-Europe [PPT, 10 blz, 2,66 MB] 141210-Rhein-Neckar-Dpt-Energy-and-Environment [PPT, 12 blz, 7,87 MB] 141210-Rhein-Neckar-General-presentation [PPTX, 16 blz, 9,76 MB] 141210-Rhein-Neckar-Regional-Governacence [PPTX, 28 blz, 4,99 MB]

Focusregio Hoofdstedelijke Regio Denemarken

De provincie heeft verder veel aandacht voor samenwerkingskansen met de Hoofdstedelijke Regio Denemarken. Kopenhagen is het hart van Medicon Valley. Dit is één van de grootste Europese farmaclusters, met bedrijven als Novo Nordisk en Lundbeck. De regio is ook op het vlak van cleantech en groene mobiliteit toonaangevend in Europa.

Contactpersoon: Evelyne Sauvage 

Copenhagen Health Tech Cluster Development [PDF, 16 blz, 1,05 MB] Growthhouse Greater Copenhagen: introduction to OPALL [PDF, 16 blz, 1,47 MB] Medico Innovation - MedTech Innovation [PDF, 15 blz, 1,76 MB]

Internationale netwerking

ERRIN - European Regions Research and Innovation Network

De provincie participeert in Europese netwerken die de uitwisseling tussen en samenwerking met andere kennisregio’s in Europa bevorderen.
Zo is Vlaams-Brabant sinds 2015 lid van de Airport Regions Conference (ARC).
De provincie is ook actief in ERRIN, een netwerk van Europese regio’s rond onderzoek en innovatie.

Contactpersoon: Peter Dhondt

Chengdu

Vlaams-Brabantse delegatie in Chengdu, China

Sinds 2011 is Vlaams-Brabant verzusterd met de Chinese miljoenenstad Chengdu. Dit biedt Vlaams-Brabantse bedrijven en instellingen een bevoorrechte toegang tot China en leidt in toenemende mate tot uitwisseling en samenwerking

Contactpersoon: Geert Regelbrugge, Policy Officer Internationalisation, tel 016-26 72 41 of geert.regelbrugge@vlaamsbrabant.be.

Extra informatie

Contact

Naar boven